Poradenství v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje.

Komunikační techniky

  • techniky asertivity
  • umění řešit konflikty a předcházet jim
  • řeč těla