Poradenství v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje.

Systemické konstelace

Systemické konstelace používám jako jednu z technik již 12 let. Jednak při individuální práci s klientem, jednak v práci se skupinou na seminářích.

Od narození jsme součástí systémů - rodinných, partnerských, sportovních, politických, podnikových ... i naše tělo je systém.

Má praxe ukazuje, jak účinné je podívat se na uspořádání (konstelace) našich systémů a  nechat se vést těmito systémy, které ukazují co potřebují. Každý systém totiž ví nejlépe, kde chybí láska, kde chybí odpuštění a narovnání a je-li na to klient připraven, můžeme najít cestu k narovnání systému nebo přinejmenším cestu ukázat. Nastává úleva v našem bytí tím, že mezi členy rodiny začne proudit láska.

Konstelace nejsou návody k chování. Při konstelaci se vytvoří obraz, který se pustí do duše, obraz v ní pracuje. Najednou duše vidí: tudy vede cesta ke změně". Potom člověk ví, co má dělat - a je to jednání vycházející z vlastní duše a na vlastní zodpovědnost.