Poradenství v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje.

Gaja a její pomocníci, draci a dračí energie

V roce 2003, kdy už jsem několik let byla na cestě k poznávání sama sebe, kdy už jsem pracovala s energiemi světla a lásky, jsem jednoho večera byla při meditaci zasvěcená (otevřená) archandělem Metatronem. Byl to velmi hluboký, intenzivní zážitek, který mi do života přinesl mnoho změn.

Od té doby jsem prošla mnohými dalšími zasvěceními, která mi pomohla a pomáhají se rozpomínat na to, kdo jsem, na má umění, znalosti a techniky z oblasti léčeni, na práce s jemněhmotnými energiemi i práce se zemskými energiemi, na mé existence z minulých vtělení.

Archanděl Metatronem mne přivedl k mému důležitému úkolů (už jsem to znala prý v dobách minulých), a to umění propojování ducha a hmoty sktrze nás, naše srdce. Respektovat existencí na Zemi, respektovat život sám. Skrze mé rozpomínání dále najít způsoby, jak toto poznání i předat ostatním. Mé dovednosti se prohlubovaly a začala jsem je využívat. Také jsem k tomu poznala další krásné bytosti lidské, které mne obohacovaly zase svými znalostmi a uměním.

Čas plynul a přišel další důležitý zážitek, a to otevření se skrze Gáju, matku Zemi. Při tomto zážitku jsem se dostala do kontaktu s draky a dalšími obyvateli uvnitř (v jiných dimenzích) matky Země. Byl to opět neuvěřitelný a těžko popsatelný zážitek, plný emoci, plný radosti z obnoveného potkání s těmito bytostmi.

K tomuto setkání mi bylo řečeno: viz téma být prostředníkem. Ona máš své kořeny do nitra Země, ona dobře zná tyto energie, už s nimi mnohokrát pracovala. To, že se může s nimi potkat má zasloužené z minulých životů. Málokdo má k nim přístup, ona může být tlumočníkem.

Cítila jsem důležitost tohoto poslání, ale trvalo ještě několik let, než jsem sebrala odvahu toto poslání naplnit.

Seminář "Gája a její pomocníci, Dračí síla, energie Živlů" je jedním z plnění poslání, cesta teprve začíná. Rozhodla jsem se připravit všechny ty, kteří za mnou přijdou, tak aby mohli zažít kontakt s Gájou a jejími pomocníky.