Poradenství v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje.

Channeling I - automatická kresba a čakry (vhodný i pro absolventy)

termín konání:23. 3. 2024 09:00 - 24. 3. 2024 17:00
misto konání:Vokovická 3
Praha 6
Pedagogicko psychologická poradna v areálu školy, stanice metra A "Nádraží Veleslavín"
cena:3 500,00 Kč
záloha:1 000,00 Kč

Channeling je vědomé napojení se na zdroj informací EXISTENCE. Informace dostáváme různými formami - např. kresbou, písmem, mluveným slovem - a to prostřednictvím MISTRŮ UČITELŮ SVĚTLA, VYŠŠÍHO JÁ či jiných průvodců z jiných vyšších dimenzích (dále pouze průvodci).
Setkáním se s průvodci získáme nové pohledy na naše životy, na tento svět a naši existenci v něm. Průvodci nám pomáhají dosáhnout nových úrovní osobní síly a našeho růstu, a to se týká tělesné, psychické i duchovní úrovně.

Kurz je zaměřený na získání schopnosti vědomě se napojit na svého nejvyššího možného průvodce, Mistra Učitele (dále pouze průvodce). Vědomé napojení nám umožní skrze tohoto průvodce získávat informace z "moudré a vševědomé Existence" a to prostřednictvím kresby, písma či mluvením a jejich kombinací.
Jaké to mohou být informace? Například o sobě (kdo jsme, plán naší duše, co v tomto životě je naším úkolem, o zaměstnání, o zdraví tělesném, duševním i duchovním), o vztazích, o zeměpisných místech a jejich energiích atd.

Na tomto kurzu se zaměříme na získání informací o vlastních čakrách KRESBOU a naučíme se je na své úrovni harmonizovat. Soustava čaker popisuje lidskou existenci v jejím celku. Čakry působí na všechny vrstvy naší osobnosti (tělesnou, rozumovou, citovou, duchovní). Pokud se postaráme, aby průtok energie našimi čakrami byl otevřený a hladký, a zbavíme se mentálních a citových traumat, která mohou způsobit poruchy, zabráníme tak možnému vzniku tělesné nemoci.
Na automatickou kresbu skrze svého duchovního průvodce pomůžu „navést“ každého z vás. Za důležité považuji to, že vše se děje v bezpečném chráněném prostředí. Vytvoříte si tak a odnesete 8 energetických zářičů“ (obrázků jednotlivých čaker), získáte vědomosti o tom, co je možné na sobě vylepšovat, a možná i něco navíc.
Další schopnosti a možnosti spojení se svým duchovním průvodcem můžete rozvíjet na kurzech Channeling II - automatické písmo a Channeling III - léčení sama sebe.

Na závěr kurzu nabí­zí­m pro zájemce zasvěcení­ Světla I.stupně (s účastí archanděla Metatrona), které vás pří­mo spojí­ se zemskou energií­ a pří­mo se světelnou univerzální­ energií­. Neexistuje žádný prostřední­k. Zasvěcení pomáhá čistit a léčit naši osobnost (protéká námi dvojí­ energie, energie Země a energie Světla Lásky), vede nás k větší­ tvořivosti, rozvoji osobnosti, ale můžeme i pomáhat od bolesti druhým, a to přikládání­m rukou.

Co s sebou:
Svačinu, pití, silnější pastelky, ořezávátko, pohodlné oblečení, přezůvky. Na místě lze uvařit čaj či kávu (bude k dispozici), na oběd bude 1,5 hodinová přestávka - je možné zajít do blízké restaurace.

Cena zasvěcení Světla I.stupně: 3 000,- Kč

sobota: 9.00hod - cca 18.00hod
neděle: 9.00hod - 17.00hod

Přihlášky přes webové stránky (formulář přihlášky viz. "přihlásit se") jsou platné až po zaplacení zálohy.

Zálohu je nutné zaplatit převodem na účet do 10ti kalendářních dnů po přihlášení. Zbývající část platby je možné zaplatit v hotovosti na semináři, nebo převodem na účet se stejným variabilním symbolem jako zálohu (údaje jsou uvedeny v e-mailu Potvrzení přihlášky).

Odhlášení ze semináře s vrácením zálohy je možné nejpozději 14 dní před začátkem semináře.

Informace - Zdenka Krauzová, mob. 603 472 770

Informace pro mimopražské zájemce: naši klienti mají vyzkoušený hotel, který je kousek od místa semináře (je to na dojití pěšky nebo 1 stanici tramvají) - hotel Krystal, J.Martího 2/407, Praha 6 - www.hotely.cz/hotel-krystal

zavřít