Poradenství v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a osobnostního rozvoje.

Přihláška na seminář

Pokud se přihlašují dva či více lidí najednou, musí mít každý vyplněnou vlastní přihlášku!

Beze slov

termín konání:3. 8. 2024 09:00 - 4. 8. 2024 17:00
misto konání:Vokovická 3
Praha 6
Pedagogicko psychologická poradna v areálu školy, stanice metra A "Nádraží Veleslavín"
cena:4 000,00 Kč
záloha:1 000,00 Kč

Podmínky účasti na seminářích a kurzech:

  • Přihláška na seminář je platná a Vaše místo bude rezervováno až po zaplacení zálohy, kterou je potřeba zaplatit do 10 dnů po podání přihlášky. Číslo účtu a Váš variabilní symbol Vám bude zaslán E-mailem po Vašem přihlášení.
  • Pokud zrušíte svou účast na semináři nejpozději 14 dnů před termínem semináře, záloha vám bude vrácena na účet, z kterého jste ji poslali.
  • Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Jestliže v současné době podstupujete jakýkoliv druh léčby, je na Vaší zodpovědnosti, abyste nezapomněli informovat jak ošetřujícího lékaře/terapeuta o účasti na semináři tak i lektora semináře o vaší léčbě.
  • Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  • Právem lektora je odvolat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Vyplněním a odesláním přihlášky se závazně přihlašuji na seminář. 

E-mail slouží k zaslání potvrzení o přijetí přihlášky na seminář.

Přihláška na seminář

Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem seznámen/a s podmínkami účasti na semináři. Zároveň potvrzuji, že souhlasím se zařazením mnou poskytnutých osobních údajů do databáze zájemců o semináře, která je ve vlastnictví Dany Kadlčíkové a Zdenky Krauzové, které se tímto zavazují, že uvedené údaje neposkytnou třetím osobám.